KKV: Hässleholm gjorde fel som stoppade privat fibergrävning

Hässleholms kommun får inte hindra privata fiberföretag att gräva ner fiber i kommunen. Det framgår av en dom från Patent- och marknadsdomstolen.

Pressmeddelande 8 mars 2019

– Det är mycket bra att domstolen nu har slagit fast att det inte är acceptabelt att Hässleholms kommun hindrar privata företag från att gräva ner fiber genom att vägra upplåta mark, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket lämnade i september 2017 in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen med kravet att Hässleholms kommun ska förbjudas att hämma och snedvrida konkurrensen på marknaden genom att vägra upplåta mark till privata företag som vill gräva ner fiber. Domstolen har nu slagit fast att det var fel av Hässleholms kommun att neka upplåtelse av mark till privata företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till kommunens invånare.

– Det är ett principiellt viktigt avgörande som klargör att den metod som Hässleholms kommun använde inte är acceptabel, säger Rikard Jermsten.

Under våren 2015 antog Hässleholms kommun en fiberetableringsplan som innebar att kommunen skulle erbjuda minst 95 procent av invånarna anslutning till ett kommunalt fibernät senast år 2020. Redan innan dess hade privata företag visat intresse för att bygga ut fibernät i kommunen. Hösten 2015 meddelade Hässleholms kommun att den inte längre avsåg att upplåta mark till företag som ville etablera fiberanslutningar till kommunens invånare. Skälet var att kommunen ville förbättra förutsättningarna för sin egen fibersatsning.

Konkurrensverket gick till domstol för att få fram ett förbud mot Hässleholms agerande. Kommunen får inte utestänga privata aktörer från marknaden. Även andra måste få möjlighet att sälja fiberanslutning.

Källa: http://www.konkurrensverket.se/nyheter/hassleholm-gjorde-fel-som-stoppade-privat-fibergravning/