Kognitiv digital tillgänglighet – vad är det?

Kognition handlar om att ta emot, bearbeta och reagera på information. I ett informationssamhälle är detta centrala aktiviteter, som vi ägnar oss åt nästan hela tiden.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

För att det ska gå bra behöver vi bland annat kunna fokusera, minnas, läsa, beräkna, orientera oss och fatta beslut. Våra förmågor på dessa områden varierar. De kan förstärkas med hjälp av träning, motivation, mognad, strategier och hjälpmedel. Och de kan försvagas av funktionsnedsättningar kopplade till demens, depression, dyslexi, stroke, adhd, autism, trauma med mera.
Kognitiva förutsättningar

Kognitiv tillgänglighet betyder att de krav som omgivningen ställer motsvarar användarnas kognitiva förutsättningar. För digitala tjänster kan detta innebära exempelvis

Klarspråk
Att samma budskap presenteras både med text, tal, bild och kanske film
Tydliga felmeddelanden
Tydlig typografi
Inga onödiga distraktioner, såsom vissa animationer och ljud
Möjlighet att ångra när något blivit fel
Förutsägbart beteende
Relevanta, skräddarsydda förslag

700 000 svenskar

Omkring 700 000 svenskar bara i åldrarna 18-64 bedöms ha nedsatt kognitiv förmåga av medicinska skäl (Arbetsmiljöverket, 2014) och till detta kommer gissningsvis minst lika många personer som har begränsad förmåga av helt andra anledningar. Exempelvis stress, ålder, språkkunskaper, trötthet, alkohol, buller och distraktioner. Dessutom är det ofta så att det universellt utformade (som fungerar för så många som möjligt utan särskild anpassning) dessutom är både smidigt och effektivt för alla. Kognitiv tillgänglighet är alltså en jätteviktig del av digitaliseringen.
Nätverksträff

Den 7 november arrangerade därför PTS tillsammans med Språkrådet och Föreningen för kognitivt stöd en nätverksträff om kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service. Det var en träff med nätverket för myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet, och under dagen deltog representanter från omkring 100 myndigheter, antingen på plats eller via webbsändningen. Denna spelades in och finns nu att ta del av på https://webbriktlinjer.se/kognitivt

PTS arbetar för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom myndighetens ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.
Alla ska kunna ta del av de möjligheter som det digitala samhället erbjuder idag, oavsett funktionsförmåga.

Läs mer om PTS arbete med digital delaktighet på www.pts.se/funk