Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige

Regeringens en bredbandspolitik - för att möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet.

Strategin har följande mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Läs hela strategin