Kraftringen går med i StadshubbsAlliansen

Under april 2020 tecknade Kraftringen avtal om att gå med i StadshubbsAlliansen, det nationella samverkansklustret för IoT.

Nyhet från StadshubbsAlliansen:

– Lunds Kommun etablerade redan våren 2017 ett lokalt LoRa-WAN i Lund som en testbädd tillsammans med andra aktörer för att prova tekniken. Hösten 2019 togs nätet över av Kraftringen som skapat ett kommersiellt nät där man behåller testdelen för att kunna prova nya lösningar och tekniker. Nu är det dags för nästa steg. Det säger Mats Flankör, produktansvarig för Datakommunikation på Kraftringen.

– Vi tycker det är ett naturligt steg att gå med i samarbetet StadshubbsAlliansen. Det skapar förutsättningar för snabbare och effektivare digitalisering för oss som bolag, våra ägarkommuner och näringslivet i vår region. Modellen omfattar aktivt erfarenhetsutbyte mellan alla medlemmar, vilket vi tycker är riktigt smakligt men också nödvändigt, fortsätter Mats Flankör.

StadshubbsAlliansen omfattar i dagsläget 18 medlemmar som tillsammans erbjuder Stadshubbar i fler än 50 kommuner över hela Sverige. StadshubbsAlliansen grundades av Öresundskraft 2017 och den första Stadshubben för IoT sattes upp samma år i Helsingborg.

En Stadshubb är en infrastruktur som genom radioteknik gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan i princip monteras på vad som helst och det finns sensorer för att mäta i stort sett allt.

Radiotekniken som används kallas LoRa och är en världsstandard som bland annat kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförbrukning och krypterad dataöverföring. LoRa är den ledande kommunikationstekniken för sensorer och Internet of Things.

En Stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i ett smart samhälle och kompletterar det befintliga fibernätet.

– Det är riktigt roligt att få välkomna Kraftringen till StadshubbsAlliansen. De är en viktig aktör i Skåne och jag är säker på att de kommer kunna bidra till StadshubbsAlliansen, dels med täckning i fyra intressanta kommuner men framför allt med idéer och erfarenhet. Det säger Johan Nyström, ansvarig för StadshubbsAlliansen på Öresundskraft.

– Genom det täta samarbetet inom StadshubbsAlliansen skapar vi förutsättningar för erfarenhetsutbyte vilket medför att goda exempel på tillämpningar snabbt sprids inom samarbetet. På så sätt gör vi det möjligt för smarta städer att snabbt utvecklas över hela Sverige, avslutar Johan Nyström.

 

Kontakt

Thomas Lindsjö, Verksamhetsansvarig, Kraftringen Fiber AB
+46 (0)722-01 66 73, thomas.lindsjo@kraftringen.se

Mats Flankör, Produktansvarig Datakommunikation, AO Kund och Energilösningar, Kraftringen
+46 (0)730-920 800, mats.flankor@kraftringen.se

Johan Nyström, Ansvarig StadshubbsAlliansen, AO Kommunikationslösningar, Öresundskraft
+46 (0)704-18 32 84, Johan.Nystrom@oresundskraft.se

 

En Stadshubb är en regionstäckande trådlös infrastruktur för Internet of Things. Stadhubbarna är tillgängliga för alla och utgör en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Tillsammans med fibernäten skapar Stadshubbarna en helt unik öppen regional plattform för att snabbt och enkelt kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

StadshubbsAlliansen är ett snabbt växande kluster av Stadsnät som alla driver regionala Stadshubbar och samverkar såväl tekniskt som affärsmässigt.

StadshubbsAlliansen startades 2017 och drivs av Öresundskraft, ett hållbart, komplett kommunikations- och energibolag ägt till 100% av Helsingborgs stad. Öresundskraft är medlem i LoRa Alliance.