Kurs: Robust fiber för besiktningsmän

Nya tillfällen! Vill du kunna besikta enligt de SKA-krav som finns i anvisningar Robust fiber. Gå kursen Robust fiber för besiktningsmän och bli godkänd och registrerad besiktningsman för Robust fiber.

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Nu erbjuds kurser i Robust fiber för besiktningsmän. Fokus ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

 

Gå Kurs, nya tillfällen!

Robust fiber för besiktningsmän:

Länk till anmälan och mer information om kurserna, här