Utbildningar inom Robust fiber

Robust fiber utbildningar: Projektör, Besiktningsman, Preparandkurs personcertifikat anläggning och preparandkurs utbildningsbevis anläggning.

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Nu erbjuds kurser i Robust fiber för besiktningsmän. Fokus ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

 

Robust fiber - Projektör

Lär dig projektera fiber till villaområden, flerfamiljshus och enstaka anslutningspunkter. Under utbildningen genomförs en hel projektering. Du lär dig genomföra en komplett projektering av ett FTTH-nät. Du får prova på alla ingående moment för att ta fram alla entreprenörshandlingar, dokumentera, göra ekonomiska kalkyler, tids- och resursplanering och kvalitetssäkring av projekten.

Länk till mer information och anmälan


Robust fiber - Besiktningsmän

Fokus i denna kurs ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.  (1 kursdag).

Kursdeltagare ska kunna besiktiga enligt de SKA-krav som finns i anvisningar Robust fiber. Efter genomgången kurs är deltagaren godkänd och registrerad besiktningsman för Robust fiber.

Länk till mer information och anmälan

 

Robust fiber - besiktningsmän, baskurs

För dig som vill utföra besiktning enligt svenska föreskrifter inom entreprenader och telekommunikationsbranschens gemensamma anvisningar, Robust fiber. Fokus ligger på de skall-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa rätt nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber. (3 kursdagar)

Kursdeltagare får förståelse för de föreskrifter som gäller vid entreprenadbesiktning och att efter genomgånget material kunna besiktiga enligt de skall-krav som finns i anvisningarna Robust fiber. Efter genomgången kurs är deltagaren godkänd och registrerad besiktningsman för Robust fiber.

Länk till mer information och anmälan

 

Robust fiber -  preparandkurs, personcertifikat anläggning

Preparandkurs för dig som vill ta personcertifikat anläggning enligt Robust fiber. Fokus ligger på de skall-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du förberedd för att genomföra personcertifiering anläggning hos Incert, enligt anvisningar för Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Länk till mer information och anmälan

 

Robust fiber preparandkurs - utbildningsbevis anläggning

En kurs som förbereder kursdeltagaren för att kunna fullfölja kunskapsprov enligt Robust fiber. Utbildningsbeviset visar att innehavaren har en färdighet och kännedom om kraven som beskrivs inom ramen för branschkraven enligt konceptet Robust fiber.

Länk till mer information och anmälan