Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna

Post- och telestyrelsen (PTS) har med anledning av de pågående skogsbränderna i landet stämt av eventuell påverkan på telefonin, med operatörer. Och konstaterar att påverkan är låg. Myndigheten fortsätter bevaka läget.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Ett större antal skogsbränder pågår i Sverige. Bränderna har hittills haft låg påverkan på telefonin, konstaterar PTS efter avstämning med både operatörer och andra berörda aktörer. Möjligheten att ringa nödnumret 112 har inte påverkats av bränderna.

De som befinner sig i de drabbade områdena – främst räddningstjänst – har dock upplevt vissa begränsningar i täckningen i mobiltelefonin. PTS konstaterar att detta är en konsekvens av att mobilnäten främst täcker de områden där folk vanligtvis vistas eller bor, och att räddningspersonalen emellanåt befinner sig utanför sådana områden.

Operatörerna arbetar förebyggande för att kunna agera om större störningar på telefoni och internet uppstår till följd av bränderna.

www.krisinformation.se finns mer information om skogsbränderna.

Mer information:
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster. Läs mer om PTS roll vid kriser.

 

Nödnumret 112

Om din mobiloperatörs nät är utslaget kan du ändå ringa nödnumret 112 om någon annan mobiloperatörs nät fungerar. Du kan behöva ta ur och sätta i SIM-kortet igen, eller starta om telefonen, för att telefonen ska hitta en annan operatörs nät. Om alla nät är ur funktion finns larmmöjligheter på närmaste brandstation. 

Använd endast nödnumret 112 vid en nödsituation där du behöver omedelbar hjälp från till exempel ambulans, räddningstjänst eller polis. Informationsnumret 113 13 kan användas för att lämna eller få information om allvarliga kriser.