Maintrac levererar tio gånger snabbare fibernät till Utsikt bredband

Teknikexperten Maintrac har fått i uppdrag att leverera hårdvara för att uppgradera stadsnätet Utsikt bredband i Linköping. Det nya nätet kommer erbjuda både kapacitet och tillgänglighet i världsklass för de 65 000 anslutna hushållen och företagen i Linköping, Mjölby, Katrineholm och Motala.

Nyhet från Maintrac: 

– Vår vision är att koppla ihop teknologi till livet, och det gör vi genom att vara den bästa teknikexperten för Sveriges stadsnät. Digitaliseringens stora betydelse, som accentueras i och med Covid-19,det uppkopplande samhället i allmänhet och det nya hemmakontoret i synnerhetställer nya och allt högre krav på infrastrukturen. Att Utsikt satsar på att öka kapacitet och tillgänglighet för att underlätta vardagen för hushållen i regionen ligger helt rätt i tiden, säger Bo Plym, vd på Maintrac.

Maintrac är teknikexperten som levererar allt för Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Tillgång till stabilt internet med hög hastighet är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle. I och med det ökade behovet av stabilt bredband med hög kapacitet, så behöver stadsnäten uppgradera sina nät.

– Utsikts vision är att bygga världens mest digitaliserade region genom att skapa förutsättningar för tillväxt och ett hållbart samhälle genom att tillhandahålla en god bredbandsinfrastruktur. Att välja Maintrac som teknikpartner för att uppgradera nätet till nästa generation är helt rätt beslut för att vi ska kunna fortsätta leverera på morgondagens förväntningar från hushållen och företagen i regionen, säger Patrik Karlfeldt på Utsikt bredband.

När bredbandsinfrastrukturen uppdateras kommer de 65 000 anslutna hushållen och företagen i Linköping, Mjölby, Katrineholm och Motala att kunna ta del av mer stabilt och robust internet som är upp till tio gånger snabbare. 

 

För mer information, kontakta gärna:

Bo Plym, vd Maintrac
bo.plym@maintrac.se
070 291 65 64 

Patrik KarlfeldtDriftchef Utsikt bredband
Patrik.karlfeldt@utsikt.se
013-20 83 39 

 

Maintrac är den nya generationen teknikexperter som kombinerar infrastruktur, nätverk och säkerhet i hållbara helhetskoncept för i första hand aktörer inom samhälle, industri, energi och offentlig förvaltning. Idag arbetar Maintrac med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Maintrac blev utsedd till Superföretag 2016 och Gasell 2017. Bolaget har sitt säte i Linköping och ingår i Vinnergi Holding som till 40 procent ägs av medarbetarna. Resterande del ägs av ägarpartnern Sobro. Maintrac grundades 2007 och består av drygt 30 medarbetare och 400 i koncernen.