Maintrac släpper ny kundplattform – för samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling med kunderna

Maintrac är teknikexperten som levererar allt för Sveriges stadsnät. Idag arbetar bolaget med drygt 50 stadsnät med över 600 000 anslutningar över hela Sverige. Maintrac har sedan många år flera egenutvecklade mjukvaror för stadsnät och nu släpper bolaget en användarportal Maintrac Community – en plattform för samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.

Nyhet från Maintrac: 

Maintrac har flera större egenutvecklade programvaror som är byggda på moderna principer och med framtiden i åtanke. Bolaget utvecklar oftast systemen tillsammans med sina kunder samt med specifika tillämpningar för kunden som sedan kan användas av andra i gemenskapen. Målet är att minimera handpåläggning, öka tillgängligheten och reducera integrationskostnader för att kunderna ska minska sina kostnader och spara tid. På så sätt kan kunderna istället fokusera på sin kärnverksamhet.

– För oss på Maintrac är transparens ett ledord. Vi utvecklar på moderna principer och baserat på öppen källkod. Det ger en stabil grund, nya funktioner snabbare och lägre anpassningskostnader. Dessutom har det resulterat i ett ökat kunskapsutbyte mellan våra kunder eftersom de kunnat dela lösningar med varandra. Nu tar vi allt ett steg längre genom att lansera Maintrac Community för samtliga kunder med syftet att underlätta det utbytet och förbättra kommunikation och kunskapsutbyte mellan Sveriges stadsnät, säger Niclas Berglind produktchef Maintrac.

Maintracs mjukvara är byggt på öppenhet och ger kunderna kontroll och möjlighet att skapa egna funktioner och integrationer.

– Vi ser återkommande exempel på hur våra kunder skapar mycket smarta och bra saker som andra stadsnät skulle kunna ha stor nytta av. Genom att öppna upp för gemensam utveckling, delning och samverkan mellan våra kunder är vår ambition att Maintrac Community ska spara ännu mer tid och pengar för stadsnätssverige. För oss på Maintrac betyder det att vi kommer ännu närmare kundernas behov och verksamhet och kan därmed utveckla våra mjukvaror därefter, avslutar Niclas Berglind.

För dig som är kund hos Maintrac kan du logga in med dina vanliga uppgifter via länken:
https://community.maintrac.se

 

För mer information, kontakta gärna:

Niclas Berglind, produktchef Maintrac
niclas.berglind@maintrac.se
0768 43 43 64