Pressinbjudan: Malmö stads förbrukade IT-produkter återvinns i stor satsning

Förbrukad IT-utrustning är inte nödvändigtvis avfall, den har ett värde. Det värdet kan bestå av att komponenter, och i vissa fall hela enheten, kan återanvändas. Detta uppmärksammar Malmö stad på måndag den 21 oktober genom att låta anställda lämna in utrustning i stadshuset. En lastbil kommer att stå parkerad framför stadshuset kl 10-16 för att ta emot minst 6000 IT-prylar från hela kommunen.

Nyhet från Malmö stad:

En stor del av dessa är laptops, men det kan även vara mobiler, skrivare, tangentbord och sladdar. Allt som kan knytas till IT-arbetsplatsen. Malmö stad har åtagit sig att på sikt uppnå 100 % återtag av IT-utrustning som ett steg mot en mer cirkulär hantering av IT-produkter. Malmö stad jobbar aktivt med att implementera Agenda 2030 i kommunens målarbete, detta är en del i arbetet med mål 12: hållbar konsumtion och produktion.

Media är välkomna kl 11-12. I och utanför stadshuset får media se hur insamlingen går till och höra mer om varför Malmö stad gör denna satsning. 

Kontaktperson:
Josefin Levander, kommunikatör
Telefon: 0709-48 94 25
E-post: josefin.levander@malmo.se

Fakta

50 miljoner ton IT-skrot slängs varje år, det är den absolut snabbast växande avfallsgruppen. Även om den största mängden IT-skrot slängs i Asien, slänger vi i Europa mest per person. En stor majoritet av produkterna som slängs skulle kunna återanvändas. 160 miljoner laptops säljs varje år och ca 1500 leverantörer är involverade för att producera en enda laptop. Det gör det väldigt svårt att följa upp hållbarhetskraven i leverantörskedjorna. Ur hållbarhetssynpunkt är det därför viktigt att vi återanvänder produkter och komponenter så att de får ett längre liv och i förlängningen sparar både människor och miljö.

Cirkulär ekonomi i Malmö stad

Malmö stads inköp kommer att spela en avgörande roll för att vi år 2025 ska kunna uppnå målet att bli en hållbar stad. För att öka resurseffektiviseringen undersöks möjligheter att genomföra upphandlingar med cirkulära inslag. Till exempel tecknades år 2019 ett avtal avseende återbrukade möbler. Avtalet bidrar även till arbetsträning och jobbmöjligheter.

Malmö stad deltar därutöver i projektet Cirkulära Skåne för att tillsammans med andra kommuner identifiera produkter och tjänster med cirkulära egenskaper. I samarbete med företag kommer Cirkulära Skåne därefter ta fram krav för att möjliggöra en utveckling av hållbara material- och tjänsteflöden. På så sätt hoppas Malmö stad kunna agera hållbart och cirkulärt, samtidigt som Malmös framtida avtalsparter erbjuds nya affärsmöjligheter.