Max en månad för Telias operatörsbyten

Post- och telestyrelsen (PTS) misstänker att Telia inte följer skyldigheten att genomföra operatörsbyte inom rimlig tid och underrättar nu Telia.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen.

Enligt PTS skyldighetsbeslut på marknaden för lokalt tillträde till infrastruktur ska Telia Company AB (Telia) vid varje rimlig begäran tillhandahålla operatörsbyte. Den infrastruktur som Telia äger, t.ex. fiber- och kopparledningar, ska kunna användas av andra operatörer för att erbjuda bredbandstjänster.

Ett operatörsbyte innebär att en fiberförbindelse kopplas om från en operatör till en annan. Enligt skyldighetsbeslutet ska operatörsbyte ske utan att dröjsmål för slutkunden uppstår. Syftet med skyldigheterna på grossistmarknaden är att skapa valfrihet för konsumenterna genom att möjliggöra konkurrens på slutkundsmarknaden.

PTS har nu granskat vilka leveranstider Telia har för sådana operatörsbyten, och om dessa följer kraven i gällande skyldighetsbeslut.

 

Max en månads leveranstid

PTS utredning visar att Telia tillämpar en leveranstid för operatörsbyte på en till tre månader, beroende på olika faktorer. Telias skäl för en så lång leveranstid som tre månader är inte är tillräckliga. PTS misstänker därför att Telias agerande i dessa fall bryter mot skyldighetsbesluten och underrättar nu företaget.

– Vår bedömning är att det tar för lång tid om en bredbandskund ska behöva vänta mer än en månad på att få byta till den operatör man vill ha, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

Telia har möjlighet att senast den 2 maj 2017 yttra sig över denna underrättelse. Sedan kommer PTS fatta beslut i ärendet.

Klicka här för att ta del av underrättelsen

 

Mer information

Roger Gustafsson, PTS konkurrensavdelning, 073-644 57 52

Marknaden för lokalt tillträde

Lokalt tillträde i grossistledet innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom att köpa tillträde till den del av Telia Companys nät som når fram till kunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia nät.