Med fortsatt hög investeringstakt nås regeringens bredbandsmål

Idag tisdag den 2 maj presenterade Post- och telestyrelsen (PTS) sin uppföljning av bredbandsmålen. PTS gör en liten nedskrivning av prognosen, till följd av en ny beräkningsmodell för fiberutbyggnad. 91-94 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Samtidigt pekar man på att regeringens mål på 95 procents fortfarande kommer kunna nås. Men det kräver investeringarna att fortsätter ligga på dagens höga nivå.

Pressmeddelande från regeringen:


- Sverige har nyligen antagit ett av världens tuffaste bredbandsmål. Vi vet att det kommer att krävas ytterligare insatser för att det ska klaras. PTS nya prognos bekräftar att vi behöver ta bort onödiga hinder och se till att pengarna används så effektivt som möjligt för att klara målet om att 95 % av hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s till 2020. Erfarenheten visar också att det är avgörande att kommunerna är aktiva och engagerade, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.