Myndigheter kallar branschen till dialogmöte

Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket kallar nu branschens olika aktörer till dialogmöte med anledning av översynen av de gemensamma principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet.

Mötet sker 7 juni och ett samråd kommer ske senare under sommaren. Efter att ha tagit del av marknadens synpunkter hoppas de sedan kunna presentera ett nytt förslag till principer under hösten 2016.

SKL valde under våren att riva upp överenskommelsen ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet”. Den tidigare skrivelsen togs fram gemensamt med SKL, Post- och telestyrelsen, PTS, och Konkurrensverket, KKV, 2010 och beskrev bland annat hur kommunerna skulle agera som ägare till stadsnät.

Läs myndigheternas inbjudan här