Netadmin och Fiberdata inleder strategiskt partnerskap

Netadmin och Fiberdata ingår ett långsiktigt strategiskt samarbete där kompletterande produkter och tjänster möjliggör ett helhetserbjudande för svenska nätägare och operatörer.

Netadmin kommer att använda Fiberdata för support och leverans av RADIUS, DHCP och andra systemintegrationslösningar vilket ytterligare vidgar Netadmins erbjudande.

"Detta partnerskap breddar oss och vi kommer närmare nätet. Som en del i detta kommer Fiberdata bli Netadmins förstahandsval när det kommer till leverans och support av lösningar som ligger utanför den egna portföljen, till exempel RADIUS-lösningar. Detta kompletterar och breddar vårt erbjudande på ett mycket bra och spännande sätt", säger Stefan Asplund, CTO på Netadmin.

"Fiberdata kommer att använda Netadmin för att komplettera nuvarande produktportfölj med ett mer utvecklat system för befintliga kunder som kan komma att kräva det. Utöver detta finns det en marknad för nya kunder där vi ser Netadmin som det attraktivaste erbjudandet. Förutom nya kunder ger detta oss även möjlighet att hjälpa våra befintliga kunder med ett bredare och mer komplett systemstöd som vi inte tidigare haft", säger P-A Lindkvist, CTO på Fiberdata.

Partnerskapet mellan Netadmin och Fiberdata innebär ingen direkt förändring för befintliga kunder annat än att respektive erbjudande breddas.

 

För mer information, kontakta
Stefan Asplund, CTO Netadmin. stefan.asplund@netadminsystems.com 0708 45 78 60
P-A Lindkvist, CTO Fiberdata. p-a.lindkvist@fiberdata.se 0701 60 74 00

 

Om Netadmin Systems
Netadmin Systems är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför Netadmin Nine - programvara som hjälper operatörer att växa och gå över till fibernätverk. Netadmins lösningar gör det enklare att lansera nya tjänster, öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen. Med mer än 10 års erfarenhet på marknaden har Netadmin Systems levererat lösningar till fler än 75 kunder i fler än 15 länder globalt.

Företaget ägs av Volaris Group, en operativ del det Toronto-baserade Constellation Software Inc. Mer info finns på www.netadminsystems.com.

 

Om Fiberdata
Som pionjär och med tekniken som dragkraft är Fiberdata idag en av landets starkaste oberoende systemintegratörer. Fiberdata bistår med allt från nätdesign, hårdvara och tekniktjänster, till övervakning och kundtjänst. Sedan juni 2017 är Fiberdata en del av Transtema Group, vilket innebär att vi kan erbjuda ett helhetsåtagande inom fiberutrullning och drift.

Mer information finns på www.fiberdata.se.