Netmore Group förvärvar Blink Services

Blink Services, nätverksoperatör för LoRaWAN™ i Sverige, har förvärvats av börsnoterade Netmore Group AB. Netmore Group AB har en unik position som operatör med möjlighet att tillgodose företag och myndigheters krav på säkra kommunikationsnät. Vidare har bolaget Tarifflex, som ingår i Netmore Group, ett patenterat system för dataagrering och integration av olika IT-system.

En stark kvartett
Förvärvet stärker Blink Services erbjudande till Sveriges kommuner genom att öka kapaciteten och stärka marknadspositionen. Blink Services kommer tillsammans med tre andra bolag ingå i koncernen som heltäckande kommunikationsoperatör. I samma koncern finns Omnipoint AB som erbjuder trygghetslösningar för smarta hemmet och Grundbulten 27128 AB, kompletta lösningar baserade på Netmore Groups samlade produktutbud samt Tarifflex. Kvartetten kommer att stärka varandra med målet att effektivisera digitaliseringen i Sverige.

– På Blink Services är vi glada och stolta över att nu kunna erbjuda våra kunder och partners en betydligt större palett av tjänster och kommunikation. Som en del av Netmore Group har vi, förutom LoRaWAN, nu möjlighet till motsvarande tjänster baserat på 3GPP och WiFi, säger Matts Lilja, VD på Blink Services.
Netmore Group AB betalar genom en riktad emission av aktier i Netmore Group AB. Detta under förutsättning att det godkänns av den extra bolagsstämma som kommer att utlysas till den 21 januari 2019.

– Genom förvärven står Netmore Group väl rustade som framtidens operatör med teknik, produkter och en kraftigt förstärkt säljorganisation, skriver Netmore Group AB i sitt pressmeddelande.

Blink Services kommer att behålla sitt huvudkontor i Helsingborg tillsvidare. Överlåtelsen är planerad till den 31 januari 2019.


Om Netmore Group
Netmore Group är specialiserade på att erbjuda helhetsbaserade kommunikationslösningar särskilt anpassade för mobil- och datakommunikation och olika IT-integreringar av affärsstödssystem. Kunderna finns främst på den nordiska marknaden inom bland annat fastighetssektorn, industrin och offentliga organisationer. Netmore Group AB är noterade på Stockholmsbörsen First North.


Om Blink Services
Blink Services grundades 2016 av Matts Lilja och Helena Björk på uppdrag av Söderbergföretagen. Idag har företaget fem medarbetare i Göteborg och fyra på huvudkontoret i Helsingborg.


För mer information, kontakta:
Rikard Slunga, VD Netmore Group AB, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.se
Matts Lilja, VD Blink Services AB, +46 707 534600, matts@blink.services
Blink Services är ett ungt företag med ett modernt synsätt, specialiserade inom Internet of Things och digitalisering. Vårt erbjudande möjliggör en enkel och effektiv omställning till smarta städer som bidrar till att accelerera utvecklingen för Sveriges företag och samhällen.


Blink Services startade hösten 2016 med att utveckla smarta vägmärken. Under denna period upptäckte vi att det saknades ett stabilt och optimalt nät att koppla upp dem på. Med stöd av LoRa Alliance agerade vi snabbt och ändrade inriktning.


2017 gick vi ut på bred front och rullade ut LoRaWAN i Sverige. Under tiden växte personalstyrkan från två till nio personer. Företaget har i dag ett brett team av doktorander, tekniker och innovatörer med många års erfarenheter från bland annat Sony Ericsson, Saab, Telia Company och Quamcom Research & Technology AB.
I dag driver vi, tillsammans med våra samarbetspartners, utvecklingen av digitala lösningar med visionen att skapa säkra, effektiva och hållbara samhällen.