NetNordic lanserar dokumentationssystemet KeyCom

NetNordic har slutit ett samarbetsavtal med företaget Keypro om att marknadsföra och sälja dokumentationssystemet KeyCom på den svenska marknaden.

Pressmeddelande från NetNordic:

KeyCom är ett komplett system för att planera, dokumentera och förvalta infrastruktur och nät. Målgruppen för systemet är stadsnät, elnät, energibolag och telekombolag. Systemet fungerar på allt från datorer, läsplattor till smarta telefoner. Därför fungerar systemet lika bra ute i fält, som inne på kontoret.

"KeyCom passar perfekt in i vår strävan att kunna tillhandahålla en komplett produktportfölj för våra operatörs- och stadsnätskunder. Dessutom har KeyCom gränssnitt mot system som flera av våra kunder använder och som vi ofta levererar" säger Robert Malm, VD för NetNordic Solutions.

"KeyCom har funnits länge på den finska marknaden och är där marknadsledande. Vi har avvaktat med att lansera i Sverige tills att vi har hittat rätt partner, vilket vi nu har gjort med NetNordic" säger Toni Paila, VD för Keypro.

KeyCom är modulärt uppbyggt där även moduler finns för elnät, belysning, gas, fjärrvärme och vattenledningar. Förutom att underlätta dokumentationsarbetet finns även stöd för både planering och projektering av nätet. KeyCom hanterar både aktiva och passiva delar av nätet.

"Vi har redan sett ett stort intresse från flera stadsnät men vi tror även på intresse från övriga operatörer, samt energibolagen" säger Robert avslutningsvis.


Om Keypro

Keypro är det ledande finska bolaget inom dokumentationssystem med mer än 20 års erfarenhet. Företaget har mer än 200 kunder inom telekom, samt el- och energisektorn. Keypro levererar sina lösningar till flertalet länder, inklusive Tyskland och Spanien. Läs mer på www.keypro.fi


Om NetNordic

NetNordic är en nordisk oberoende systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster för våra kunder inom nätverk, säkerhet och kommunikation. Vi strävar efter att vara våra kunders "Best Companion", d.v.s. att förverkliga våra kunders potential genom effektiv användning och flexibilitet. Läs mer på www.netnordic.se