"NetNordic utses av Affärsverken i Karlskrona till partner vid uppbyggnaden av ett nytt 100GE core-och distributionsnät."

NetNordic utses av Affärsverken i Karlskrona till partner vid uppbyggnaden av ett nytt 100GE core-och distributionsnät. Vi har fått förtroendet att byta ut befintligt core- och distributionsnät hos Affärsverken i Karlskrona. Det nya nätet byggs upp med IP/MPLS-routrar från Nokia.

Tillgång till nätverk med hög hastighet och bra tillgänglighet är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle. I och med att behovet av bredband med hög kapacitet ökar, så måste stadsnäten uppgradera sina nät. Därför togs beslutet i Affärsverken Karlskrona att byta ut core- och distributionsnätet och bygga ett nytt nät baserat på 100GE förbindelser. Det nya core-nätet förbinder samman Karlskrona, Ronneby och Karlshamns stadsnät och ökar kapaciteten med upp till 10 gånger.

"NetNordic uppfyllde de kriterier som vi kravställde på en leverantör av en så pass viktig del av vårt stadsnät. Med den nya nätstrukturen får vi en högre kapacitet och en rad funktioner som efterfrågats en längre tid. Trenden hos oss är att trafiken i nätet stadigt ökar varje månad, och för att kunna hantera detta så byggdes ett nytt stamnät upp tillsammans med NetNordic", säger Frederik Klementsson, Stadsnätansvarig på Affärsverken i Karlskrona.

Designat för hög kapacitet och hög tillgänglighet
Det nya nätet är designat för att erbjuda både hög kapacitet och hög tillgänglighet. Det uppnås bland annat genom att bygga med redundans. Hela vägen från access-noderna till core-routrarna finns det alltid minst en alternativ väg till destinationen. Genom att använda IP/MPLS routrar avsedda för den krävande operatörsmarknaden har man även säkerställt att man får ett extremt robust nät.

"Vi är mycket stolta över att Affärsverken i Karlskrona valde NetNordic som partner i uppbyggnaden av deras nya core- och distributionsnät. Vi har båda samma medvetenhet och strävan vad gäller högsta möjliga kvalité och säkerhet. Nu kan man enkelt lägga till nya kunder och expandera, samt optimera effektiviteten i driften av nätet", säger Robert Malm, VD på NetNordic Solutions AB.

NetNordic har tillsammans med Affärsverken designat stamnätet i Karlskrona med närliggande kommuner med hjälp av IP/MPLS routrar från Nokia. Core-routrarna är baserade på Nokias 3Tbps FP4 nätverksprocessorer vilket gör att de kommer att vara till stor hjälp för att hantera trafiktillväxten i nätet under många år framöver.

 

Om Affärsverken
Affärsverken är en bred verksamhet med två gemensamma nämnare; hållbarhet och bra service. Affärsverken har elnätskunder i centrala Karlskrona kommun och garanterar att den el som levereras via nätet är godkänd enligt europeisk standard. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har Affärsverken erbjudit elavtal till kunder över hela Sverige. Affärsverken har idag cirka 32 000 kunder och levererar cirka 800 GWh i olika avtalsformer. Affärsverkens el kommer framförallt från förnybara källor som till exempel solenergi, vindkraft, vattenkraft eller biobränsle. Från och med hösten 2012 levererar Affärsverken el från vårt eget kraftvärmeverk. Affärsverken är tillräckligt stora för att garantera säkra leveranser, men tillräckligt små för att kunna ge en personlig service till dig som kund.

Om NetNordic
NetNordic är en nordisk oberoende systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster för våra kunder inom nätverk, datacenter, IT-säkerhet, och företagskommunikation. Vi strävar alltid efter att vara våra kunders "Best Companion", d.v.s. att vi hjälper våra kunder med deras unika IT-utmaningar, så att de istället får tid över till att fokusera på sin egen kärnverksamhet. NetNordic grundades år 2001 och har under årens lopp ökat organiskt och genom förvärv. NetNordic har partnerskap med marknadens ledande tillverkare och erbjuder lösningar och tjänster baserade på kundernas behov. NetNordic har mer än 1000 kunder. År 2018 omsatte företaget 1,2 miljarder. Vi är ca 300 anställda i Norden, på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.