Bredbandsforum tillsätter ny arbetsgrupp

Bredbandsforums styrgrupp har valt Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, till ordförande i arbetsgrupp som ska hitta lösningar för framtidssäkert bredband till alla.

Pressmeddelande från Bredbandsforum:
Så ska hela Sverige få bredband – Bredbandsforum ska hitta lösningar för framtidssäkert bredband till alla, oavsett var man bor eller verkar.

Bredbandsforums styrgrupp har idag tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram en plan för hur bredbandsstrategins mål ska nås på landsbygden. Gruppen kommer att ledas av Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen och ledamot i Bredbandsforums styrgrupp. Genom att samla nyckelaktörer och fokusera på de viktigaste utmaningarna ska gruppen

Kartlägga vilka platser och människor som riskerar att hamna utanför
Ta fram konkreta förslag för hur bredbandsutbyggnaden kan effektiviseras på landsbygden
Ta fram en plan för hur bredbandsstrategins målsättningar ska kunna uppnås.

– Trots att det är mycket på gång på landsbygden så riskerar vissa områden och människor att hamna utanför. Fler aktörer kan göra mer. Det gäller såväl myndigheter som marknadsaktörerna, både de privata och offentligt ägda. Jag är därför glad att ha blivit tillfrågad att leda detta viktiga arbete, och ser fram emot att leverera en plan för hur hela Sverige ska få bredband, säger Mikael Ek, ordförande för den nya arbetsgruppen.

Bredband har blivit en infrastruktur som är lika viktig som vatten, el och transporter. Allt fler saker kopplas upp och elektroniska tjänster flätas in i människors vardag. För att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet behöver framtidssäkert bredband byggas ut, till alla. Regeringen har också ställt upp målsättningen att alla Sveriges hushåll och företag ska kunna koppla upp sig. Bredbandsforums Nystartsgrupp identifierade att detta mål innebär en särskild utmaning på landsbygden eftersom de kommersiella förutsättningarna för utbyggnad är sämre. Den nya arbetsgruppen är en fortsättning på arbetet som påbörjades i Bredbandsforums Nystartsgrupp.

Bredbandsforum leds av digitaliseringsminister Peter Eriksson och är en del av den nationella bredbandsstrategin. Forumet främjar samverkan för utbyggnad av bredband i hela landet.