Ny kalkylmodell för framtidssäker prisreglering

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om en ny kalkylmodell för myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet. Den nya modellen är framtidssäker och tar hänsyn till en rad olika faktorer.

PTS behöver ha tillgång till en modern kalkylmodell. Syftet med kalkylmodellen är att kunna fastställa priser inom ramen för PTS konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet samt att långsiktigt bedöma investeringskostnaderna för att digitalisera Sverige.

Den nya kalkylmodellen har varit på samråd med såväl marknadens aktörer som EU-kommissionen.
Ny kalkylmodell från 1 oktober

Vid PTS styrelsemöte den 18 september fattades beslut om att från den 1 oktober tillämpa den nya kalkylmodellen för att fastställa relevanta priser inom ramen för myndighetens konkurrensfrämjande reglering.

– När marknaden utvecklas och de regulatoriska förutsättningarna förändras ställs nya krav på kalkylmodellen som behöver mötas. Den nya kalkylmodellen tar höjd för detta och blir på så sätt framtidssäker och exakt för olika uträkningar vid fastställande av effektiva kostnader för bl.a. fast bredband i hela eller delar av landet, säger Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning.
Ändrade SMP-beslut

Som en följd av att PTS kommer tillämpa en ny kalkyl så har myndigheten fattat SMP-beslut med nya reglerade priser för marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) respektive marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1).

Klicka här för att läsa beslutet för marknad 3a
Klicka här för att läsa beslutet för marknad 1

 

Mer information

Bengt Mölleryd, PTS konkurrensavdelning, 08-678 55 64
PTS presstjänst, 08-678 55 55
Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.