Ny myndighet och fördjupat samarbete med SKL fokus på årets Digigov

I förra veckan arrangerade regeringen tillsammans med SKL toppledarforumet Digigov för andra året i rad. Under två dagar samlades drygt 500 beslutsfattare i offentliga verksamheter, näringsliv och akademi för att diskutera digitaliseringsarbetet i det offentliga Sverige. Civilminister Ardalan Shekarabi var en av ministrarna på plats och han pratade bland annat om ett fördjupat samarbete med Sverige kommuner och landsting och om en ny myndighet som ska inrättas. Foto: Regeringskansliet

Nyhet från regeringen:

- Digigov är en mötesplats där verksamhetsledare utbyter erfarenheter och inspireras av varandra för att tillsammans kunna bygga ett smartare Sverige. Det öppna rådet för digitalisering av det offentliga Sverige är ett otroligt viktigt inslag under Digigov. Det ger oss i regeringen en möjlighet att ta del av alla de fantastiska idéer och initiativ som pågår, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Civilministern berättade i sitt anförande om den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor som ska inrättas under 2018. Regeringen har tillsatt en organisationskommitté som leds av Bengt Kjellson som idag är generaldirektör på Lantmäteriet. Kommittén ska förbereda inrättandet av den nya myndigheten som kommer ligga i Sundsvall och starta upp sin verksamhet 1 september nästa år.

Under Digigov enades Ardalan Shekarabi och Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting, om att fördjupa samarbetet mellan SKL och regeringen. Särskilt fokus kommer läggas på den nya myndigheten, den nationella infrastrukturen samt öppna data och datadriven innovation.

- Myndigheten representerar en milstolpe i regeringens förmåga att leda den pågående digitala transformationen av det offentliga Sverige. Nu måste vi skapa bästa möjliga förutsättningar att myndigheten ska klara av sitt uppdrag. Eftersom kommunerna, regionerna och landstingen ansvarar för en så stor del av medborgarmötet är ett fördjupat samarbete mellan SKL och regeringen avgörande, säger Ardalan Shekarabi.

I samband med Digigov arrangerar regeringens råd för digitalisering av offentlig sektor ett öppet råd. Syftet med det öppna rådet är att bjuda in en bredare krets intressenter för att diskutera aktuella frågor kopplat till digitalisering av det offentliga Sverige. I år fokuserade diskussionerna på fyra frågeställningar; Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering, regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation, innovationslabb i det offentliga och samverkande initiativ i nutid och framtid.

Under civilministerns medverkan på Digigov träffade han även OECD, som berättade om deras preliminära slutsatser från den pågående utvärderingen av datadriven förvaltning i Sverige. Den slutliga rapporten kommer presenteras under våren.

Förutom Ardalan Shekarabi var regeringen representerad av ministern för högre utbildning och forskning Helen Hellmark-Knutsson och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samt statssekreterarna Agneta Karlsson och Anneli Roswall Ljunggren.