Ny version av ON-API tillgänglig

15 september 2022

Nyligen lanserades en ny version av Open Network API, ON-API, som är ett leverantörsoberoende öppet maskin-till-maskingränssnitt. ON-API syftar till att möta branschens behov av snabbare och smidigare processer genom automatisering. Det förenklar beställningsprocessen för kunderna som via det gemensamma gränssnittet får kunderna möjlighet till snabbare service och korrekt statusinformation kring sin beställning.

Den nya versionen, ON-API 2.5, gör beställningsflödet mer balanserat genom att stödja dubbelriktad kommunikation för beställningsflöden mellan stadsnät och tjänsteleverantörer. Uppdateringarna i ON-API 2.5 möjliggör bland annat automatiserad orderläggning från stadsnät och kommunikationsoperatörer till tjänsteleverantörer.

I dag sker mycket av kommunikationen vid kundbeställningar manuellt då många av stadsnäten och tjänsteleverantörerna använder sig av olika system, vilket förlänger och försvårar processen. Det finns därför ett starkt önskemål från branschen att digitalisera denna process mellan tjänsteleverantörer, stadsnät och kommunikationsoperatörer. Arbetet med ON-API syftar till att digitalisera och automatisera kommunikationen, samt att kvalitetssäkra och standardisera dessa processer i branschen.

Arbetet med ON-API drivs av en arbetsgrupp med deltagare från systemleverantörer, tjänsteleverantörer, stadsnät och kommunikationsoperatörer. Arbetsgruppen rapporterar till en styrgrupp som består av representanter från Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen.

Klicka här för mer information.

 

För frågor, kontakta:

PER LINDSTRÖM
Kommersiell produktchef på Stadsnätsföreningen
E-post: per.lindstrom(at)ssnf.org
Telefon: 08 21 46 06