Nya vägledningar för molntjänster

SKL har tagit fram tre vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.

Nyhet från SKL: 

Inför användning av molntjänster krävs att organisationen analyserar ett antal aspekter för att säkerställa att molntjänsten passar för verksamheten och den information som ska hanteras. Det som behöver analyseras är rättsliga förutsättningar och säkerhet för informationen.

En statlig utredning har fått i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningar som finns för hur myndigheter, kommuner och regioner säkert kan använda sig av privata leverantörer av it-drift. Utredningen ska lämna sitt förslag den 31 augusti 2020.

– Kommuners och regioners utveckling i en digital tid pågår med full kraft, och i väntan på resultatet från den statliga utredningen behövs vägledning för att tänka och agera klokt. Därför har SKL tagit fram tre vägledningar som kommuner och regioner kan använda för att analysera hur informationen kan hanteras av molntjänster, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen digitalisering på SKL.

– Vi kommer också att följa upp vägledningarna med utbildning och kunskapsseminarier tillsammans med Inera och SKL Kommentus, säger Jeanna Thorslund, jurist på SKL.

De tre vägledningarna om molntjänster har olika inriktning beroende på område.

Fakta

Molntjänster är ett samlingsbegrepp för ett stort antal olika typer av IT-lösningar. Det kan finnas stora skillnader i hur dessa olika lösningar är byggda och hur informationen hanteras.