Nystartat It-företag från Dalarna får bidrag från Vinnova

Optopro Solutions AB som utvecklat ett unikt system för att digitalisera fiberprojekt har beviljats 300 000 kr i bidrag inom utlysningen "Innovativa startups fas 1"

Pressmeddelande från Optopro:

Efter det att utvecklingen bedrivits som ett projekt inom Tuna Fiberteknik AB under några år, så valde ägarna att bolagisera projektet tidigare i år. Anledningen till bolagiseringen är att Optopro™ under det senaste året rönt stor uppmärksamhet på mässor och konferenser såväl nationellt som internationellt.

Pengarna är öronmärkta för utveckling av en modul för statistik och nyckeltal där företagsledningen i realtid kan följa sina projekt.
- Vi ser med tillförsikt på framtiden och hoppas kunna presentera de första större avtalen inom kort, säger företagets VD, Petri Ruotsalainen.

Vinnovas motivering:
"Projektet bygger på en innovation med stor potential och resonemanget kring framtida tillväxtpotential är trovärdigt"


Kontaktuppgifter:
Calle Lindroth
calle@optopro.se
070-285 68 00