Nytt grönt datacenter på gång i Göteborg

Efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg. Därför bygger Göteborg Energis dotterbolag GothNet under våren ett helt nytt datacenter som beräknas att vara inflyttningsklart till sommaren 2018.

Pressmeddelande från GothNeti:

– I dagsläget har vi ett datacenter, men vi behöver kunna erbjuda våra kunder inplacering av utrustning på fler ställen. Genom att bygga nytt ökar vi inte bara kapaciteten utan också redundansen och säkerheten för våra kunder. Våra datacenter är knutpunkter som är strategiskt placerade i vårt stadsfibernät vilket också är till nytta för kunderna, säger Sofia Söder, VD på GothNet.

Det nya datacentret kommer att byggas så klimatsmart som möjligt och byggnationen kommer att ske i etapper med så kallad modulär teknik. Genom denna metod kan datacentret enkelt byggas ut vartefter effektbehoven och efterfrågan från kunder ökar.

– Vi använder oss av grön el och den värme som alstras kommer att kunna återvinnas i vårt fjärrvärmenät. Ett fullt utbyggt datacenter kan leverera cirka fyra gigawattimmar värmeenergi vilket räcker till att värma upp 200 villor, säger Sofia Söder.

Företaget Coromatic har vunnit uppdraget att designa, bygga och leverera det nya datacentret som en totalentreprenad.

– Vi är naturligtvis mycket glada för det förtroende som Göteborg Energi givit oss. Vi ser fram mot att hjälpa till med att stärka upp infrastrukturen i Göteborg ytterligare och göra det på ett klimatsmart sätt. Genom att bygga datacentret i olika moduler blir det enkelt att kunna växla upp kapaciteten i takt med att behoven ökar, säger Thomas Wunger, ansvarig för datacenter på Coromatic.

Datacentret kommer att ligga på Hisingen i Göteborg och ska vara i drift till sommaren 2018.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, telefon 070-466 04 28

Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions, Coromatic, telefon 073-317 38 02, thomas.wunger@coromatic.se