Halmstad prisas för smarta lägenheter

Halmstads kommun vann pris för mest samhällsnyttiga e-tjänst på e-förvaltningsdagarna i Stockholm. Det är satsningen på digitaliserade äldrelägenheter som utvecklats av hemvårdsförvaltningen, HFAB och Halmstads stadsnät som kammar hem förstapriset i konkurrens med ett 50-tal andra bidrag.

Nyhet från Hamlstads kommun: 
 

Halmstads kommun vann pris för mest samhällsnyttiga e-tjänst på e-förvaltningsdagarna i Stockholm. Det är satsningen på digitaliserade äldrelägenheter som utvecklats av hemvårdsförvaltningen, HFAB och Halmstads stadsnät som kammar hem förstapriset i konkurrens med ett 50-tal andra bidrag.
- Det är fantastiskt roligt. Med tanke på de utmaningar vi står inför inom välfärdssektorn visar det här priset att det är samarbete som leder till utveckling, säger Jennie Vidal, förvaltningschef hemvårdsförvaltningen Halmstads kommun.

Förra året invigdes de första digitala äldrelägenheterna i Getinge med ett basutbud av tjänster som underlättar vardagen och gör hemmet säkert och tillgängligt. Det handlar till exempel om automatiska brandlarm, automatisk ledbelysning på väggarna som underlättar nattliga promenader, ett digitalt tittöga så att man kan se och kommunicera med den som ringer på dörren utan att öppna, och digitala lås där man kan styra rättigheter till olika dörrar.

Tanken är att man framöver ska kunna bygga på med fler tjänster och lösningar utifrån hyresgästens behov. Genom att nyttja modern teknik i vården kan man öka förutsättningarna att ta hand om patienter i deras hem. Här kan till exempel ingå olika sensorer som möjliggör för vårdpersonal att förstå patientens aktuella medicinska situation och på så sätt kunna vidta åtgärder utan att patienten behöver lägga in.

Satsning på smarta hem för äldre har hemvårdsförvaltningen haft i samverkan med det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstad Stadsnät, Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hälsoteknikcentrum. Det är ett samarbete som kommer att växa framöver.

Motiveringen till vinsten lyder: 

Halmstads kommun, har det byggts digitaliserade lägenheter för äldre. Alla lägenheter som byggs utrustas med ledbelysningar på väggar, digitala tittögon, spisvakt och automatiska brandlarm e.tc. Syftet med lägenheterna är att öka trygghet och skapa bättre förutsättningar för äldre att kunna klara sig själv och bo kvar längre i sitt hem. Digitaliseringen frigöra behovet av personal vilket gör att man kan lägga mer tid på kärnverksamhet och på alla de som behöver hjälp allra mest.

Om e-diamond award 

På eFörvaltningsdagarna i Stockholm den 9-10 oktober utses den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

Med priset belönas myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området e-förvaltning och digitalisering, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.