Operatörer följer PTS krav på att dokumentera nät

De stora operatörerna följer Post- och telestyrelsens (PTS) krav på att dokumentera sina nät. Det är en viktig del av operatörernas driftsäkerhetsarbete. Det visar en granskning som PTS nyligen har genomfört.

Pressmeddelande från PTS:

PTS har genomfört tillsyn av hur de fem stora operatörerna Com Hem, Tele2, Telenor, Telia och Tre arbetar med förstärkt driftsäkerhet enligt myndighetens föreskrifter från 2016. Slutsatsen är att operatörerna följer reglerna och genomför dokumentation av sina nät (tillgångar och förbindelser) i enlighet med PTS krav. Dokumentationen är en viktig grund för arbetet med driftsäkerhet.

– Nu har vi granskat att operatörerna dokumenterar sina nät, var olika tillgångar och förbindelser finns och hur många användare som är beroende av deras funktion. Det är en viktig utgångspunkt i driftsäkerhetsarbetet för att kunna göra riskanalyser och vidta rätt skyddsåtgärder, säger Patrik Bystedt, chef för enheten som arbetar med driftsäkerhetsfrågor på PTS.

I framtida tillsyn kan PTS komma att granska operatörernas arbete med riskanalyser och skyddsåtgärder. Myndigheten öppnar också upp för att granska fler operatörer.

 

Läs mer om kraven på driftsäkerhet
Läs PTS tillsynsplan för 2017-2018
Läs PTS avskrivningsbeslut

 

Mer information

Anna Montelius, PTS nätsäkerhetsavdelning: 073-640 58 12
PTS presstjänst: 08-678 55 55

 

Om PTS arbete med tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. En viktig säkerhetsfråga är också att elektroniska kommunikationsnät- och tjänster är driftsäkra. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.