Örnsköldsvik snabbast i länet på fiberutbyggnad

31 mars 2021

95 procent av hushållen i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att koppla upp sig via bredband. Siffran är högst i Västernorrlands län.

Nyhet från Övik Energi:

– Vi är många aktörer som bidrar till de glädjande siffrorna, säger Maria Olsson, projektansvarig Bredband 2020 på Övik Energi.

Västernorrlands län hade under 2020 den tredje största procentuella ökningen i Sverige av antal hushåll som har möjlighet att koppla upp sig med snabbt bredband. Det framgår av Post- och Telestyrelsens senaste bredbandskartläggning.

Enligt PTS erbjuds dryga 90 procent av länets hushåll fiberanslutning och listan toppas av Örnsköldsvik, där 95 procent av hushållen har möjlighet att koppla upp sig. Även sett till kommunernas glesbebyggda områden toppar Örnsköldsvik med 83 procent av hushållen som har möjlighet att koppla upp sig. Flera aktörer och ideella fiberföreningar ligger bakom framgången.

- Ett systematiskt och långsiktigt arbete tillsammans med fiberföreningar i kommunen har bidragit till den fina siffrorna i kartläggningen, säger Maria Olsson.

Örnsköldsvik började tidigt att bygga ut på landsbygden via ideella fiberföreningar och sedan 2014 har Övik Energi och Örnsköldsviks kommun tillsammans med ett antal fiberföreningar bedrivit byanätssamverkan och projektet Bredband 2020.

- Vi fortsätter att bygga ut både i landsbygd och tätort de närmaste åren, för att bidra till att 2025 målet uppnås, säger Maria Olsson.

2025-målet innebär att:

* 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.

* 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.

* 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Snabbt bredband ger möjlighet att utveckla digitaliseringen inom offentliga verksamheter och näringsliv. Dessutom ger det möjlighet för hushållen till många digitala tjänster förutom internet och TV.

- Nu känns det som att vi har möjlighet att nå målet, vilket är en seger för alla hushåll och företag i kommunen som får tillgång till snabbt bredband, säger Maria Olsson.

 

Bakgrund

Post- och telestyrelsen genomför varje år en mobiltäcknings- och bredbandskartläggning i syfte att mäta hur arbetet mot de nationella bredbandsmålen fortskrider. Det görs genom att begära in information från landets nätägare och operatörer där man mäter andelen fastigheter anslutna till bredband, andelen fastigheter som har bredband i sin direkta närhet samt mobiltäckning.