Övik Energi medverkade i riksdagsseminarium där Sveriges nationella bredbandsmål diskuterades

Nyhet från Övik Energi: 

Övik Energi medverkade i ett riksdagsseminarium som ledamöter i Trafikutskottet i Sveriges Riksdag anordnade för att diskutera arbetet med att nå Sveriges nationella bredbandsmål. Debatten föregicks av att det statliga forskningsinstitutet RISE presenterade sin rapport ”Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål”. Andra intressenter som deltog i seminariet och paneldebatten var Stadsnätsföreningen, LRF, Hela Sverige ska leva och Byanätsforum.

- Vår slutsats är att fortsatt utbyggnad med fibernät är den säkraste och kostnadseffektivaste lösningen för att nå det nationella bredbandsmålet för 2025. Regeringens strategi lyfter fram framtidens ökade behov av snabba upp- och nedladdningshastigheter som en viktig fråga och fiberkommunikation klarar detta. Fibernät erbjuder garanterade bredbandshastigheter som klarar målet 1 Gbit/s både som upp- och nedladdningshastighet, säger Marco Forzati från RISE.

- Det är viktigt att så många som möjligt ges tillgång till snabbt och robust bredband oavsett om man bor eller verkar i tätort eller på landsbygd. Fiber ger hushåll och företag förutsättningar att utvecklas och ta del av framtidens digitala tjänster, säger Maria Olsson, Övik Energi och styrelseledamot i Stadsnätsföreningen.

Sveriges nationella bredbandsmål till 2025 är att 98 procent av landets befolkning ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 1 Gbit/s (1000 Mbit/s), 1,9% ska ha tillgång till 100 Mbit/s och 0,1% ska ha tillgång till 30 Mbit/s. I rapporten konstateras att en fortsatt fiberutbyggnad blir den säkraste och kostnadseffektivaste lösningen för att ansluta 98% av befolkningen med 1 Gbit/s och ger även bättre förutsättningar att ansluta de resterande 2% genom en kombination av olika tekniker. Fiberutbyggnad ger också tillgång till höga kapaciteter via mobilnäten, till exempel med 5G.

Fakta och information:

Maria Olsson, chef Exploatering Fibernät och styrelsemedlem i Svenska Stadsnätsföreningen.

Marco Forzati, senior scientist på RISE som är ett statligt forskningsinstitut som verkar för hållbar tillväxt i Sverige. I Örnsköldsvik är RISE delägare i Processum AB och MoRe Research AB.

Rapporten ”Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål” (RISE, oktober 2019) finns att ladda ned på Svenska Stadsnätsföreningens hemsida.