Pressmeddelande: Stadsnätens digital-tv-boxar blir mer miljövänliga

Kalejdo Bredband AB har tagit beslutet att klimatkompensera alla digital-tv-boxar som distribueras och marknadsförs inom öppen Stadsnäts-tv. Beslutet innebär att konsumenters användande av digital-tv-boxar som är sålda efter 1 januari 2016 kompenseras fullt ut.

Stenkullen 2016-04-04

- I och med att vi distribuerar så pass många digital-tv-boxar idag medför det vi gör effekter på miljön, därför känns det rimligt att begränsa vårt avtryck och se till att vi bidrar till bra hållbarhetsprojekt, säger Martin Lindén, Marknadschef på Kalejdo.

Klimatkompensationen sker i samarbete med Tricorona Climate Partner AB som tillämpar Gold Standard CER som grundades av WWF International 2003.  Gold Standard fokuserar på projekt inom förnybar energi, energieffektiviseringar och förhindrad avskogning. Det är den enda certifieringsstandarden som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer.

Presskontakt:
Martin Lindén, Kalejdo Bredband AB, martin.linden@kalejdo.tv, 0735 93 99 04

 

Om Kalejdo

Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av en öppen tjänsteplattform för tv-baserade tjänster och boendetjänster samt en öppen tjänsteplattform för IoT, smarta hem och välfärdstjänster. Kalejdo möjliggör nya typer av stadsnätstjänster genom att vara en del av det öppna stadsnätet och bidra till att sänka trösklarna för olika tjänsteleverantörer.