PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har i dag aviserat invändningar mot Post- och telestyrelsens (PTS) föreslagna reglering för fibermarknaden. Myndigheten är därmed förhindrad att fatta beslut kring denna marknad under två månader.

Nyhet från Post- och telstyrelsen 2019-12-09

PTS har samrått den föreslagna konkurrensregleringen, på marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur, med EU-kommissionen.

Klicka här för att läsa samrådet med EU-kommissionen.

Kommissionen har nu meddelat att den har invändningar mot den föreslagna regleringen på marknaden för lokalt tillträde till fibernät.

Invändningarna från kommissionen gäller framförallt den geografiska marknadsavgränsningen. Kommissionen indikerar att i de delar där Telia har lägre marknadsandelar så ska inte företaget regleras.

Två månaders frist
Nu inträder en två månader lång frist, där bland annat en expertgrupp från EU-organet Berec ska granska såväl PTS som kommissionens underlag. Under denna tid är PTS förhindrade att fatta beslut kring reglering av fibermarknaden.

- Sverige ligger i framkant med en mycket speciell fibermarknad och det här är första gången en fibermarknad regleras separat i EU. PTS utgångspunkt är att den svenska marknaden är nationell men vi kommer självklart att noggrant analysera synpunkterna både från EU-kommissionens och Berecs expertgrupp.
- Att regleringen har rätt balans mellan konkurrens och investeringar är viktigt för Sverige men också för EU-kommissionen och övriga EU-länder. Det är därför positivt att frågan blir noggrant utredd även i dess sammanhang, säger Rikard Englund, chef för PTS avdelning för marknadsreglering.

Processen för kopparmarknaden
Eftersom marknaden för kopparnät hänger ihop med marknaden för fibernät kommer myndigheten avvakta med att fatta beslut kring denna marknad.

Beslut kring marknad 3b
Eftersom konkurrenssituationen på marknad 3b är avhängig eventuell reglering på marknad 3a fiber, kommer PTS inte i nuläget att fatta något beslut kring denna marknad.

Mer information
Jennie Agardh, PTS avdelning för marknadsreglering, 073-644 57 92
PTS presstjänst, 08-678 55 55