PTS beslut om fiberreglering dröjer

EU-kommissionen har i dag meddelat beslut om att Post- och telestyrelsen (PTS) inte får anta den reglering som PTS har föreslagit för fibermarknaden. Myndigheten kommer till följd av beslutet att återuppta analysen av fibermarknaden. Ett nytt beslut om reglering av fibermarknaden dröjer därför.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS har samrått den föreslagna konkurrensregleringen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur med EU-kommissionen.

Kommissionen meddelade i december att den har invändningar mot den föreslagna regleringen på marknaden för lokalt tillträde till fibernät. Berec, EU-organet som består av de nationella regleringsmyndigheterna inom EU, konstaterade i januari att det delvis delade kommissionens uppfattning. Idag meddelade kommissionen beslut om att invändningarna kvarstår och att PTS inte får fatta det föreslagna beslutet avseende lokalt tillträde till fiber.

Beslutet från kommissionen innebär att PTS kommer att återuppta marknadsanalysen avseende fibermarknaden.

Kommissionens beslut

Kommissionens invändningar gäller PTS analys och slutsats beträffande den geografiska marknaden. Kommissionen anser sammantaget att olika nätområden i Sverige uppvisar olika konkurrensvillkor och att PTS inte förklarat varför alla kommuner tillhör samma geografiska marknad. Mot denna bakgrund har inte PTS tillräckligt stöd för slutsatsen att fibermarknaden är nationell. Kommissionen beslutar därför att PTS ska göra en mer noggrann och detaljerad analys av den geografiska marknaden.

Viktigt med ledning från kommissionen

PTS kommer noggrant att analysera och beakta synpunkterna från EU-kommissionen.

- Sverige ligger i framkant med en unik fibermarknad och är först ut inom EU att definiera en separat fibermarknad. Detta innebär olika nya förutsättningar för den geografiska analysen. Kommissionens ställningstagande är viktigt såväl för PTS som för andra EU-länder som står inför ett läge där fiber är en egen marknad.

- Att regleringen har rätt balans mellan konkurrens och investeringar i höghastighetsbredband är viktigt för Sverige men också för EU-kommissionen och övriga EU-länder. Det är därför positivt att frågan blir noggrant utredd även i dess sammanhang, säger Rikard Englund, chef för PTS avdelning för marknadsreglering.

Läs kommissionens beslut här


Mer information

Emma Nörler Trautmann, PTS avdelning för marknadsreglering, 073-644 55 75

PTS presstjänst, 08-678 55 55