PTS bjuder in till offentligt samråd inför utlysning av bredbandsstöd

I dag bjuder Post- och telestyrelsen (PTS) in till offentligt samråd om utbyggnad av NGA-nät till byggnader som är bedömda att vara berättigade till bredbandsstöd. Skulle nätbyggare rapportera att de ska bebygga byggnaderna på kommersiell grund kommer byggnaderna inte att ingå i utlysningen av bredbandsstöd.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

I dag bjuder Post- och telestyrelsen (PTS) in till offentligt samråd om utbyggnad av NGA-nät till byggnader som är bedömda att vara berättigade till bredbandsstöd. Skulle nätbyggare rapportera att de ska bebygga byggnaderna på kommersiell grund kommer byggnaderna inte att ingå i utlysningen av bredbandsstöd.

PTS har publicerat förteckningar över byggnader som i dagsläget bedöms vara berättigade att söka bredbandsstöd för. Skulle en nätbyggare upptäcka byggnader i materialet, som företaget planerar att bygga nät till, ska de meddela PTS detta.

Upplysningar ökar bredbandsstödets tillförlitlighet

PTS uppmuntrar alla att komma med upplysningar i detta samråd, eftersom det ökar tillförlitligheten i att statsstödet fördelas på korrekta grunder. För att förhindra att aktörer utnyttjar samrådet till att taktiskt blockera områden där man tror att en konkurrerande verksamhet kommer ansöka om stöd, kommer PTS bedöma trovärdigheten i svaren som inkommer i det offentliga samrådet.

Nästa steg i utlysningen av bredbandsstöd

Efter det offentliga samrådet kommer PTS att granska och bearbeta svaren. Utlysningen med den slutgiltiga förteckningen av byggnader som skulle kunna ingå i utbyggnadsprojekt med möjlighet till bredbandsstöd kommer att ske den 8 juni 2020 och sista dag för att ansöka om stöd för ett utbyggnadsprojekt kommer att vara den 6 september 2020.

Samrådet kommer att pågå mellan 31 mars och 30 april 2020. Svar skickas till bredbandsstod@pts.se.

 

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55