PTS efterlyser synpunkter på ny kalkylmodell

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu samråd kring myndighetens förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Samrådet pågår till den 20 oktober.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

PTS har bedömt att myndigheten i sitt regleringsarbete behöver ha tillgång till en modern och framtidssäker kalkylmodell. Syftet med kalkylmodellen är att kunna fastställa kostnadsresultat inom ramen för PTS konkurrensfrämjande reglering samt att långsiktigt bedöma investeringskostnaderna för att digitalisera Sverige.

Den nya modellen ska ersätta den hybridmodell som PTS använder nu.

– Den stora skillnaden jämfört med nuvarande modell är att den bygger på data över alla hus och vägar i hela Sverige. På så sätt blir modellen framtidssäker och exakt för alla upptänkliga behov när det handlar om effektiva kostnader för bredband i hela eller delar av landet, säger Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning.
Synpunkter senast 20 oktober

Nu inleder PTS ett samråd kring myndighetens förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Eftersom en kalkylmodell består av flera delar så innehåller samrådet en omfattande dokumentation.

PTS välkomnar samtliga förslag och synpunkter, men efterlyser särskilt synpunkter på de föreslagna principer som utgör grundantaganden i uppbyggnaden av en ny kalkylmodell.

Synpunkterna ska skickas till prisreglering@pts.se senast den 20 oktober 2017.

 


Informationsmöte om kalkylmodell

I samband med samrådet bjuder PTS in till ett informationsmöte den 21 september kl. 09.30-12.00, där det finns möjlighet att ställa frågor och fördjupa sig i den föreslagna kalkylmodellen.

Anmälan till informationsmötet skickas till Christian.Blomberg@pts.se senast den 19 september.
PTS styrelse beslutar kalkylmodellen

Efter genomfört samråd och genomgång av synpunkter sker en notifiering till EU-kommissionen. Det är slutgiltigt PTS styrelse som fattar beslut om användning av den nya modellen för fastställande av nya kostnadsresultat.

 

Mer information

Kristian Viidas, chef PTS enhet för ekonomisk analys, 073-644 57 43
PTS presstelefon, 08-678 55 55

 
Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.