PTS får uppdrag att säkerställa tillgång till internet med 10 Mbit/s

PTS får i uppdrag av regeringen att genomföra de åtgärder som krävs för att alla bostäder och verksamhetsställen ska få tillgång till internet som ger 10 Mbit/s och telefoni via en fast uppkoppling.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:


Post- och telestyrelsen (PTS) har fått regeringens uppdrag att säkerställa att alla i Sverige som efterfrågar en internetuppkoppling med 10 Mbit/s också får det. Nästan alla hushåll och företag är täckta av minst tre infrastrukturer som kan ge 10 Mbit/s redan i dag. Regeringens förordning som beslutades den 18 januari 2018 reglerar förutsättningarna för hur de hushåll och företag som ändå inte kan få en fast uppkoppling via trådlösa nät ska kunna ta del av den statliga garantin. Bestämmelserna börjar gälla 1 mars 2018
- Vi välkomnar uppdraget att säkerställa att alla har möjlighet att få 10 Mbit/s. Det är viktigt att kunna ta del av samhällsviktiga tjänster och information oavsett var man bor eller bedriver verksamhet, säger Dan Sjöblom, generaldirektör PTS.

Förutsättningar
Enligt PTS bedömning i maj 2017 var det cirka 300 hushåll och företag som saknade tillgång till 10 Mbit/s.
En upphandlad lösning kommer endast att beviljas av PTS i de fall där hushållet eller företaget kan visa att de inte kan få abonnemang om 10 Mbit/s via operatörernas marknadslösningar till en rimlig kostnad. Om den som ansöker uppfyller förutsättningarna för att få ta del av åtgärden kommer PTS att upphandla en lösning.

PTS arbetar nu med att förbereda sig för att ta emot ansökningar. Mer information om hur ansökan ska utformas kommer. Myndigheten kommer under våren att publicera mer information som vägledning för de som vill ansöka om att få en upphandlad lösning.

Nästan alla har tillgång redan i dag
Marknadsaktörerna erbjuder i dag flera alternativa tekniska lösningar som ger fast bredband och fast telefoni. Nästan alla hushåll och företag, även i mer glest befolkade områden, är täckta av minst tre infrastrukturer, mobilnät eller satellittäckning, som kan ge 10 Mbit/s redan i dag. Enligt PTS kartläggning i maj 2017 är det cirka 1 100 hushåll och arbetsställen som inte kan få 10 Mbit/s via fiber eller andra fasta infrastrukturer eller via mobilnäten

Vad gör PTS nu?
PTS jobbar nu med hur ansökningsprocessen ska utformas. Och tar fram en vägledning för hur den enskilde ska gå till väga.

Läs mer om förutsättningarna för att få uppkoppling via PTS här.
Ta del av regeringens pressmeddelande.

För mer information:
Ann-Sofie Fahlgren, chef för enheten för konsumenträttigheter, 073-644 55 57
PTS presstjänst, 08-678 55 55