PTS finansierar utbildningar för ökad digital kompetens

Med start 2018 kommer PTS erbjuda finansiering till organisationer som anordnar utbildningar med syfte att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Till hösten öppnar PTS upp den första ansökningsperioden för utbildningsprojekt som fokuserar på särskilt utsatta grupper. Utbildningarna ska handla om att öka den digitala kompetensen så att fler ska kunna ta del av de lösningar och möjligheter som det digitala samhället erbjuder idag. Tanken är att öka den sociala integreringen i samhället och minska antalet personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap.

- Vi vet att det finns grupper där kunskapen om it och digitala tjänster är mer begränsad än hos andra. Till exempel hos äldre eller nyanlända med låg utbildning. Vi ser fram emot att finansiera projekt som bidrar till ökade utbildningsmöjligheter för just dessa grupper, säger Peter von Wowern, chef för enheten inkluderande it och telefoni på PTS.
Ansökan öppnar i augusti 2018

PTS kommer under slutet av augusti öppna upp för ansökningar om finansiering av utbildningsprojekt och ta emot ansökningar under minst en fyraveckorsperiod. Maximalt belopp för varje enskild finansiering är 3 000 000 kr och projektet får pågå i högst 2 år.
Det är öppet att söka för alla svenska företag eller organisationer.

Ansökan ska bland annat innehålla utbildningens syfte och beskrivning av målgruppen, inklusive hur många personer man avser att nå. Antal projekt som kommer att beviljas finansiering beror på antal sökande, kvaliteten på ansökan samt hur mycket pengar som söks. PTS kommer även att öppna upp för nya ansökningar igen under 2019.

Mer information om kriterier och själva ansökningsformuläret kommer att finnas på PTS webbplats i slutet av augusti 2018

För mer information:

Enheten för inkluderande it och telefon
Mejla: faup@pts.se
Ring: 08-678 55 52
Webb: www.pts.se/faup

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Om PTS uppdrag

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. För att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter behöver tjänster, teknik och information vara inkluderande och fungera för alla, oavsett förmåga och förutsättningar.

PTS har därför uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Det kan till exempel personer i socioekonomiskt utsatta grupper eller personer med större inlärningssvårigheter.
Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.