PTS genomför informationsinsamling

Post- och telestyrelsen inleder en informationsinsamling angående marknaden för lokalt tillträde till fibernät. Denna insamling är med omfattande än tidigare marknadsanalyser.

Nyhet från Post- och Telestyrelsen: 

PTS genomför marknadsanalyser för att kunna besluta om eventuell förhandsreglering av aktörer med betydande marknadsinflytande (SMP).

Nu inleds en insamling som syftar till att ge PTS underlag att genomföra sådan analys beträffande marknaden för lokalt tillträde i grossistledet till fibernät (kallad marknad 3a).

Om informationsinsamlingen

Insamlingen kommer att omfatta detaljerad försäljningsdata för svartfiber samt kommunikationsoperatörstjänster, och begäran skickas till alla ägare av fiberaccessnät och alla kommunikationsoperatörer.

Insamlingen är mer omfattande än insamlingar som tidigare gjorts inom ramen för PTS marknadsanalyser på SMP-området. Anledningen är att den svenska marknaden utvecklats mot en struktur med många olika aktörer som bedriver olika typer av verksamhet på olika nivåer i värdekedjan.

Aktörer som bedriver verksamhet enligt lagen om elektronisk kommunikation är skyldiga att på PTS begäran tillhandahålla uppgifter som myndigheten behöver för att genomföra sin marknadsanalys. Om svar inte inkommer inom angivna svarsfrister kan PTS meddela förelägganden, vilka kan förenas med vite.

Informationsinsamlingen genomförs under oktober och november. Senare i höst kommer PTS även att genomföra insamling av försäljningsdata för slutkundstjänster. Den insamlingen kommer att skickas till de ca 10 största tjänsteleverantörerna i Sverige.

Mer information
Emma Nörler Trautmann, PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-644 55 75
PTS presstjänst, 08-678 55 55