PTS ges nya uppdrag för fortsatt snabb bredbandsutbyggnad

I dag, den 22 juni, ger regeringen Post- och telestyrelsen (PTS) två uppdrag för att tydliggöra nyttan av bredbandstjänster för hushåll, företag, kommunala och offentliga verksamheter.

Pressmeddelande från regeringen:
- Regeringens mål är ett helt uppkopplat Sverige. Alla delar av samhället behöver använda de möjligheter digitaliseringen innebär. För att lyckas med det måste såväl marknaden och det offentliga som enskilda individer fortsätta investera. Om alla är med kommer bredbandsutbyggnaden gå snabbare och vara mer effektiv, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

 

Uppdrag att ta fram en beräkningsmodell för nyttan av bredbandstjänster

PTS får som uppgift att ta fram en modell för beräkning av nyttan av digitala tjänster i offentlig verksamhet. Med en bra beräkningsmodell och tillgång till goda exempel kan offentliga verksamheter fatta kloka och framtidsinriktade beslut om bredbandsinvesteringar.
Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

 

Uppdrag att ta fram informationsmaterial om nyttan av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv

PTS uppdras att ta fram informationsmaterial som beskriver nyttan med användningen av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv.
Informationsmaterialet ska upplysa användare i hela landet om vilka kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar digitala tjänster kan ge. Uppdraget ska bidra till ökad användning hos bland andra småföretagare, villaägare och grupper som idag väljer att inte ansluta sig trots att möjligheten finns. Målet är att skapa bättre förutsättningar för snabb utbyggnad och hög anslutningsgrad.

PTS ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 januari 2018.