PTS granskar Telias och Tres erbjudanden om fri surf för vissa tjänster

Post- och telestyrelsen inleder nu en granskning av erbjudanden från Telia och Tre som innebär att vissa tjänster inte belastar abonnentens surfpott. Granskningen tar bland annat sin utgångspunkt i nya EU-regler om nätneutralitet.

En huvudregel i EU-regelverket är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av internetoperatörerna.
Det aktuella fenomenet att viss trafik för till exempel en viss musiktjänst eller vissa sociala medier inte räknas inom ens surfpott är inte uttryckligen förbjudet i det nya regelverket. Det finns däremot aspekter i dessa affärsmetoder som PTS har skäl att granska närmare. Det handlar till exempel om trafikstyrningsåtgärder och om hur tydliga operatörerna är i sina avtal med användarna samt om integritetsskydd vid hantering av trafik.

PTS inleder granskningen genom att skicka frågor till operatörerna Telia och Tre. PTS fokuserar i ett första skede på frågor om hur operatörerna behandlar trafiken i samband med de aktuella erbjudandena.

PTS har även en pågående granskning av operatören Tres erbjudande om att undanta vissa musiktjänster från att belasta surfpotter. Denna granskning rör integritetsfrågor i relation till utformningen av operatörens erbjudande, och utgår primärt från integritetsskyddsreglerna i lagen om elektronisk kommunikation.

För mer information:

Emma Närvä, enhetschef konkurrensavdelningen, tfn: 0736-44 57 63

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund: EU-reglerna om nätneutralitet

Reglerna i förordningen ger PTS möjlighet att granska hur operatörernas affärsmetoder påverkar tillgången till ett öppet internet. Det finns också särskilda regler för vilken information som ska finnas i avtal som omfattar internetanslutningstjänster, bland annat ska leverantörer informera sina användare om hastigheter och kvalitet på ett mer detaljerat sätt. De nya kraven ska underlätta för konsumenter att göra välinformerade val.

PTS arbetar under våren även tillsammans med andra regleringsmyndigheter inom EU med riktlinjer om hur de nya reglerna ska tolkas och användas.

Läs mer om nätneutralitetsreglerna