PTS: Marknaden för fasta telefonitjänster avregleras

PTS har beslutat om att marknaden för fasta telefonitjänster inte längre ska regleras. Skälet är att marknaden utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

Marknaden för fasta telefonitjänster (f.d. marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) har tidigare reglerats med skyldigheter riktade mot Telia Company. PTS delar EU-kommissionens bedömning att det inte längre finns ett behov av reglering av denna marknad eftersom den utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

 

Vikande marknad

Marknaden för fasta telefonitjänster är vikande och har varit så i många år. Det sker en övergång mot fiber och ip-tjänster och det finns flera operatörer och tjänster som kan täcka det behov som den traditionella fasta telefonin fyllt för konsumenter. De konsumenter som alltjämt använder fast telefoni kan i stor utsträckning välja IP-telefoni. Dessutom kan de allra flesta konsumenter välja bort fast telefoni till förmån för den näraliggande produkten mobil telefoni.

 

Telia Companys skyldigheter upphör att gälla efter en övergångsperiod

Beslutet att avreglera marknaden för fasta telefonitjänster innebär att de skyldigheter som Telia Company har haft upphör att gälla. Det gäller bland annat skyldigheten att återförsälja traditionella fasta telefonabonnemang som en grossistprodukt till andra operatörer.

PTS menar dock att det är rimligt med en viss övergångsperiod. För ingångna avtal som Telia Company har med andra operatörer ska skyldigheterna avseende fast tillträde och fast samtalsoriginering därför gälla under en period om 12 månader.


För mer information

Lars-Göran Hansson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-640 58 34
Rebecka Frisk di Meo, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 12
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa. Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.