PTS öppnar för tilldelning av lokala tillstånd i 3,7 GHz- och 26 GHz-banden

22 november 2021

Tillstånden möjliggör lokala 5G-tillämpningar inom exempelvis industri, lager och sjukhus. Från och med i dag är det möjligt att ansöka om tillstånd.

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram villkor och ett ansökningsförfarande för lokala tillstånd i frekvensutrymmena 3760–3800 MHz och 24,25–25,1 GHz och påbörjar nu tilldelningen av tillstånd.

De lokala tillstånden syftar till att möta ett behov av frekvenser för exempelvis tillämpningar inom industrier, gruvor, hamnar, lagerverksamhet och sjukhus. Villkoren syftar till att på ett ändamålsenligt och robust sätt möjliggöra lokala tillämpningar och därigenom ge utrymme för innovation och utveckling, samt bidra till ytterligare utrullning av 5G-användningar i Sverige. Villkoren är utformade för att möjliggöra spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi.

På PTS webbplats finns nu ansökningshandlingar, instruktioner och villkor för ansökan.

Bemötande av inkomna remissvar publicerat

PTS remitterade i maj 2021 förslag till villkor för lokala tillstånd. I dag publicerar myndigheten en sammanställning av de inkomna remissvaren samt myndighetens bemötande av de synpunkter som kommit in.

Mer information

Jesper Simons, enheten för spektrumtillstånd, 073-644 56 95 (frågor om ansökan och tilldelning)

Farshad Moradi, enheten för spektrumförädling, 073-600 71 52 (frågor om remissbemötandet)

PTS presstjänst, 08-678 55 55