PTS ska se över garanterad tillgång till Internet

Regeringen har i dag, den 23 februari, gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att se över den statligt garanterade nivån för tillgång till internet. Uppdraget innebär att PTS ska genomföra en bedömning av den överföringshastighet som krävs för att säkerställa det minimiutbud av tjänster som ska finnas tillgängliga för alla användare I Sverige.

Pressmeddelande från Regeringen:

Den ökade användningen av digitala tjänster har lett till ett behov av att se över dagens nivå. I den nya bredbandsstrategin aviserade regeringen att den statligt garanterade nivån för tillgång till internet på 1 Mbit/s ska utredas. Ett sådant utredningsuppdrag har idag lämnats till Post- och telestyrelsen (PTS).

Uppdraget som PTS kommer att redovisa utgår från att hushåll och företag ska kunna använda internet för att ta del av samhällsinformation och till exempel handla på nätet, använda e-hälsotjänster, söka jobb, använda sociala medier, läsa nyheter, betala räkningar, hantera betalterminaler, mjölkrobotar etc. Tillgången till internet ska säkerställas för att användarna ska kunna dra nytta av ett sådant minimiutbud av tjänster. Olika överföringshastigheter kommer att utredas.

- Den statligt garanterade nivån för tillgång till internet är i dagsläget alldeles för låg för att vara praktiskt användbar för vardagslivets behov. En höjning av nivån innebär att staten tar ansvar för att alla får tillgång till grundläggande internettjänster, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2017.