PTS skjuter fram tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer inte att tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020 som tidigare kommunicerats. Skälet till detta är att PTS arbetar med att anpassa tilldelningen till ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Ändringarna i LEK innebär bland annat att PTS ska beakta Sveriges säkerhet vid tilldelning av tillstånd att använda radiosändare. PTS för nu samtal med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i den frågan. PTS förhoppning är att genomföra tilldelningen av frekvenserna så tidigt som möjligt under 2020.

Om frekvensbanden

Tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster i Sverige och är även central för 5G-utvecklingen i Sverige.

Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys, 070-288 44 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55