PTS: Sverige har billigaste bredbandet

I Post- och telestyrelsens rapport "Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2015" kommer myndigheten fram till att Sverige hade det billigaste lägstapriset av alla länderna i urvalet på fast bredband (minst 100 Mbit/s). Det innebär att Sverige har förbättrat sin position sedan 2014, då Japan var billigare.

Läs kommentar från Mikael Ek, vd på Stadsnätsföreningen här

– Det är roligt att se att vi har ett så bra prisläge i Sverige. Utifrån min bedömning har vår väl avvägda reglering bidragit till detta. Den skapar förutsättningar för god konkurrens och investeringar som i sin tur leder till prisvärda erbjudanden till konsumenter. Därför har PTS regleringsarbete en viktig roll även fortsättningsvis, skriver Göran Marby, generaldirektör för PTS i ett pressmeddelande.
    
Så mycket kostar det att fiberansluta villan
PTS har också undersökt vad det kostar att fiberansluta en villa i landets olika delar. Myndigheten kommer i rapporten fram till att priserna skiljer sig stort beroende på vad som ingår och var villan ligger men att ett medianpris för riket ligger på 19 700 kronor.