PTS till Västerbotten och Jämtland nästa vecka

På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Den 25–29 september besöker Post- och telestyrelsen (PTS) därför fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att bland annat diskutera reparationstider, underhåll och reservkraft.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:

PTS har de senaste åren arrangerat och deltagit i bland annat regionala dialogmöten om mobiltäckning, pilotprojekt om hur alla på landsbygden ska kunna erbjudas bredband om minst 30 Mbit/s (Vilhelmina/Lycksele) och besökt ett flertal kommuner för att diskutera förändringarna i det fasta telenätet. PTS arbetar dessutom med de regionala bredbandskoordinatorerna för att främja bredbandsutbyggnaden runt om i landet. Nu vill myndigheten undersöka hur utmaningarna ser ut på landsbygden vad gäller driftsäkerhet för telefoni och internet.

 

Träffar kommuner och operatörer

Användare av telefoni och internet på landsbygden är mer sårbara än användare i tätorter för störningar och avbrott – strömavbrott är vanligare, avstånden längre och framkomligheten mer begränsad. Dessutom finns det ofta ett begränsat urval av tjänster och leverantörer.
Under nästa vecka besöker PTS kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund i Västerbottens och Jämtlands län. PTS har valt dessa kommuner då det kommit in flera klagomål till myndigheten därifrån. PTS kommer att träffa kommuner och operatörer för att gå igenom identifierade driftsäkerhetsproblem. PTS har dessutom begärt in uppgifter från operatörerna i förväg för att skapa sig en god bild av driftsäkerheten i de kommuner myndigheten besöker.

 

Undersöka behov av åtgärder

– Vi vill få en mer fullständig bild av de utmaningar som finns vad gäller driftsäkerhet på landsbygden, till exempel svårigheter att förebygga avbrott och problem med att reparationer kan ta längre tid. Vi ska även undersöka om det finns behov av åtgärder, säger Emelie Björkegren Näslund på PTS nätsäkerhetsavdelning. Hon fortsätter:

– Vi förstår att det finns andra utmaningar på landsbygden, exempelvis mobiltäckning, kapacitet i mobilnäten och förändringarna i det fasta telenätet. Men i den här studien fokuserar vi på driftsäkerhet, alltså reparationstider, underhåll, reservkraft och liknande.
Slutsatserna kommer PTS att presentera i en rapport som blir klar i början av 2018.

 

Inleder i Sorsele, avslutar i Strömsund

Så här ser schemat ut för PTS besök i Västerbottens och Jämtlands län nästa vecka:
• Måndag: Sorsele
• Tisdag: Storuman
• Onsdag: Vilhelmina
• Torsdag: Dorotea/Strömsund
• Fredag: Strömsund

 


För mer information

Emelie Björkegren Näslund, nätsäkerhetsavdelningen: 073-640 58 39
PTS presstjänst: 08-678 55 55


Om PTS arbete med driftsäkerhet

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhets¬området. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.


PTS har tagit fram föreskrifter som ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.