PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt i fyra regioner

Nu har Post- och telestyrelsen fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. I november fattar PTS beslut om ytterligare projekt.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

Regeringen har beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska fördela stöd till bredbandsutbyggnad under de kommande åren. För 2020 fick PTS 136 miljoner kronor att dela ut. Stödet riktas till glesbefolkade områden där PTS bedömer att det inte på kommersiell väg kommer att byggas snabbt bredband inom de närmsta tre åren.

Första besluten fattade

Inför årets tilldelning har PTS valt ut fyra regioner där olika projekt kunde bli aktuella för bredbandsstöd. Därefter har myndigheten hanterat de ansökningar som kommit in.

Nu har PTS fattat de första besluten om vilka projekt som ska tilldelas bredbandsstöd. Denna gång handlar det om sammanlagt 44 projekt, som motsvarar en total summa om 106 miljoner kronor. 

- Det är glädjande att vi nu kan börja få ut bredbandsstödet till nätbyggarna. Det här stödet möjliggör bredbandsutbyggnad i områden där det inte finns förutsättningar för kommersiell utbyggnad. Det är en viktig pusselbit i att nå upp till målen i regeringens bredbandsstrategi, säger Maria Sörman, chef PTS enhet för bredbandsstöd.

Klicka här för att se vilka stödmottagare som beviljats stöd.

Ytterligare beslut i november

I november kommer PTS att fatta ytterligare beslut i årets tilldelning av bredbandsstöd. Det innebär att sökande, som ännu inte fått beslut, fortfarande kan vara aktuella för stöd. Det återstår fortfarande cirka 29 miljoner att tilldela.

Fortsatt bredbandsstöd till 2025

Inför nästa år har regeringen föreslagit ytterligare 1,4 miljarder kronor i bredbandsstöd. Sammanlagt kommer 2,85 miljarder kronor att delas ut fram till 2025.

Klicka här för att läsa mer om PTS bredbandsstöd.

 

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett nytt stöd för bredbandsutbyggnad under perioden. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, särskilt i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får spridning till alla landsdelar. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.

 

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.