PTS undersöker trådlösa tekniker som komplement till fiberutbyggnaden

Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning och information till regionala och lokala aktörer.

Nyhet från PTS:

Fiberutbyggnaden pågår och har nått långt i Sverige. Det kommer dock att finnas hushåll och företag som av kostnadsskäl inte kan bli uppkopplade med fiber. Regeringens bredbandsstrategi pekar på att även dessa hushåll och företag ska erbjudas bra bredbandslösningar, och då kommer trådlös teknik att vara viktig.

PTS har ett regeringsuppdrag att ta fram ett informationsmaterial riktat till regionala och lokala aktörer som beskriver hur trådlösa och fasta tekniker kan komplettera varandra vid bredbandsutbyggnad. Inom ramen för detta uppdrag vill myndigheten komma i kontakt med aktörer som erbjuder lösningar som kan bidra till att uppnå regeringens bredbandsmål.

PTS projekt kommer att pågå under 2018, och innefatta informationsinsamling samt intervjuer med bland annat företag och kommuner.

Ge oss mer information om din lösning!

Om du har en teknisk lösning som kan vara intressant i bredbandsutbyggnaden och helt eller delvis använder trådlös teknik, hör gärna av dig till oss! Det kan handla om lösningar där trådlös teknik används i såväl accessnät som transportnät.

På www.pts.se/tradlosteknik finns mer information om de typområden PTS tagit fram och hur du ska gå till väga för att PTS ska kunna bedöma din lösning. Vi vill ha material senast den 24 augusti.

För mer information:

Christian Höglund, projektledare spektrumavdelningen, 070-811 40 31

PTS presstjänst, 08-678 55 55