PTS undersöker utmaningar med driftsäkerhet på landsbygden

På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Under hösten åker Post- och telestyrelsen (PTS) därför till fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att undersöka om det finns behov av åtgärder.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

PTS har de senaste åren arrangerat och deltagit i bland annat regionala dialogmöten om mobiltäckning, pilotprojekt om hur alla på landsbygden ska kunna erbjudas bredband om minst 30 Mbit/s (Vilhelmina/Lycksele) och besökt ett flertal kommuner för att diskutera förändringarna i kopparnätet. PTS arbetar dessutom med de regionala bredbandskoordinatorerna för att främja bredbandsutbyggnaden runt om i landet. Nu vill myndigheten undersöka hur utmaningarna ser ut på landsbygden vad gäller driftsäkerhet för telefoni och internet.
Besöker fem kommuner

Användare av telefoni och internet på landsbygden är mer sårbara för störningar och avbrott – strömavbrott är vanligare, avstånden längre och framkomligheten mer begränsad. Dessutom finns det ofta ett begränsat urval av tjänster och leverantörer.
PTS kommer i slutet av september att besöka Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund i Västerbottens och Jämtlands län. Dessa kommuner har valts då det kommit in flera klagomål till PTS från dessa områden. Myndigheten kommer att träffa kommuner, operatörer och andra aktörer som är viktiga för att telefoni och internet ska vara driftsäkert. PTS begär dessutom in uppgifter från operatörerna för att skapa sig en god bild av läget i de kommuner myndigheten besöker.

Undersöka behov av åtgärder

– Vi vill få en mer fullständig bild av de utmaningar som finns vad gäller driftsäkerhet på landsbygden, till exempel svårigheter att förebygga avbrott och problem med att reparationer kan ta längre tid. Vi ska även undersöka om det finns behov av åtgärder, säger Emelie Björkegren Näslund på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Slutsatserna kommer PTS att presentera i en rapport som blir klar i början av 2018.


För mer information
Emelie Björkegren Näslund, nätsäkerhetsavdelningen: 073-640 58 39
PTS presstjänst: 08-678 55 55


Om PTS arbete med driftsäkerhet
Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhets¬området. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.
PTS har tagit fram föreskrifter som ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.