PTS utlyser bredbandsstöd om 136 miljoner kronor

I dag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i fyra regioner: Blekinge, Västernorrland, Värmland och Västra Götaland. Totalt finns det 136 miljoner kronor att fördela i bredbandsstöd under 2020, 34 miljoner kronor per region

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

– Vi ser fram emot ansökningar från nätbyggare som vill bygga i glesbygd i de fyra regionerna. Målsättningen är såklart ett snabbt bredband för så många hushåll och företag som möjligt, därför har vi försökt göra stödet attraktivt, säger Maria Sörman, enhetschef för enheten för bredbandsstöd på PTS.

Till exempel finns det ingen fast stödprocent, de sökande anger själva hur mycket bredbandsstöd de behöver. Syftet med det är att göra stödet mer anpassningsbart utifrån varje utbyggnadsprojekt. Det ger dock en konkurrensfördel gentemot andra sökande att hålla nere det sökta stödet per ansluten byggnad. På så vis använder PTS statens pengar effektivt.

Bredbandsstödet ges också till ”homes passed”, inte per anslutet hushåll. Det betyder att det inte enbart ska vara slutkundernas efterfrågan som avgör vilka stödprojekt som blir av, utan också samhällets behov av utbyggnad i vissa områden. Genom regionala prioriteringar har regionerna kunnat peka ut var det är viktigast att det byggs med stöd. Ytterligare en fördel med stödet är att nätbyggare enbart behöver ha kontakt med PTS i frågor om bredbandsstöd.

Snabbt bredband i hela landet

Bredbandsstödet är utformat för att möjliggöra etablering på platser där nätbyggare inte kan nå ut på kommersiell väg. På det viset närmar vi oss målen i regeringens bredbandsstrategi, där en av målsättningarna är att 98 procent av hushållen ska ha tillgång till 1 Gbit/s till 2025.

– Regeringen har beslutat att bredbandsstöd ska betalas ut till och med 2022. Vi ser fram emot bra utbyggnad i lands- och glesbygd och väntar nu med spänning på ansökningarna för 2020, säger Maria Sörman.

 

Mer information

Maria Sörman, enhetschef Enheten för bredbandsstöd: 08-678 57 55

PTS Presstjänst: 08-678 55 55