PTS utlyser bredbandsstöd på 1,6 miljarder kronor

18 maj 2021

I dag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i hela Sverige. Totalt finns det närmare 1,6 miljarder kronor att fördela i bredbandsstöd under 2021.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland. PTS avser att fördela medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar homes passed, samt är möjliga att stödfinansiera. Medlen kommer också att riktas systematiskt mot glesbygd.

- Det finns mycket stödmedel att ansöka om, så chanserna att få bredbandsstöd är mycket goda. Genom PTS bredbandsstöd skapas förutsättningar för snabbt bredband på många nya platser i landet. Vi ser fram emot många ansökningar från olika typer av nätbyggare, säger Jenny Wilke Blanck, PTS avdelning för bredbandsstöd.

Utlysningsperiod fram till 9 augusti
Fram till den 9 augusti är det möjligt att ansöka om PTS bredbandsstöd.

Både privata och offentliga aktörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Nationella operatörer, stadsnät och fiberföreningar kan söka stödet om de uppfyller kraven. PTS ger stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund. 

- PTS bredbandsstöd är en viktig pusselbit för att uppnå regeringens bredbandsstrategi. Det är viktigt för den fortsatta digitaliseringen i Sverige, säger Jenny Wilke Blanck.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

 

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett stöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.