PTS välkomnar förvaltningsrättens avgörande i Huawei-målet

23 juni 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm finner att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft rätt att införa tillståndsvillkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät. PTS välkomnar domstolens beslut.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

I oktober 2020 fattade PTS beslut om villkor kopplade till auktionen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

Bland annat innebär villkoren att nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE. Befintliga produkter från dessa leverantörer ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025.

Dessa villkor överklagades av Huawei och målet har därefter prövats i Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten höll muntlig förhandling i målet i april 2021. Vid den förhandlingen hördes vittnen från bl.a. Säkerhetspolisen.

PTS beslut står fast
I går, tisdag, meddelade förvaltningsrätten dom i målet. Förvaltningsrätten finner att PTS har haft skäl för att förena tillstånden i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden med villkor som förbjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät.

Förvaltningsrätten avslår Huaweis överklagande. De tillståndsvillkor som PTS har beslutat om står därför fast. Förvaltningsrätten finner inte heller skäl att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Huawei kan överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten i Stockholm. Om Huawei överklagar kommer kammarrätten först att besluta i frågan om prövningstillstånd ska meddelas eller inte. Om kammarrätten meddelar prövningstillstånd kommer PTS att försvara beslutet i kammarrätten.

PTS välkomnar dom
PTS välkomnar förvaltningsrättens dom. Domen innebär att PTS beslut om tillståndsvillkor gäller och att tillståndshavarna ska hålla sig till dem.

Tillståndshavarna (operatörerna) ges därmed tydlighet om vilka villkor som gäller när de bygger ut 5G-nät. Utbyggnaden av 5G som redan har inletts kan nu fortsätta. Det är viktigt för Sverige att 5G-näten byggs ut och att nya och innovativa tjänster kan erbjudas till konsumenter och företag.

 

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55