PTS vill veta hur Telia skyddar användarnas integritet vid "fri surf"

Telia erbjuder "fri surf" för vissa sociala medier och strömmade tjänster. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en granskning av Telia för att ta reda på hur bolaget vet vilken trafik som ska vara "fri", eftersom det kan påverka användarnas integritet.

Pressmeddelande från Post- och telestyrelsen:


Teleoperatörerna har mycket information om användarna, allt från fakturaadress till vem som ringer vem, vid vilken tidpunkt och vilken mast telefonen kopplar upp sig mot. För att skydda användarnas integritet finns regler om hur operatörerna får behandla trafik­uppgifter, och för vilka syften. I vissa fall krävs att användaren får information om behandlingen och i andra fall krävs också användarens samtycke.
Erbjudanden där viss surf inte räknas av mot den datamängd som ingår i abonnemanget kan bli vanligare, bedömer PTS. Myndigheten inleder därför tillsyn för att kontrollera på vilket sätt Telia sorterar datatrafiken, att användarna får rätt information och att de får möjligheten att samtycka, när så krävs. PTS har sedan tidigare en pågående tillsyn mot Hi3G (3) om samma fråga.

Mer information:
Anders Lindell, nätsäkerhetsavdelningen: 073-644 55 41
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation
Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade händelser, som i det här fallet.